Osobní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto společnosti Listify s.r.o, se sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 18600, Česká republika, IČ: 04198042, DIČ: CZ04198042 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243995., souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány :

 • jméno a příjmení – soukromé i právnické osoby
 • název firmy – právnické osoby
 • adresa – soukromé i právnické osoby
 • sídlo firmy – právnické osoby
 • emailová adresa – soukromé i právnické osoby
 • telefonický kontakt – soukromé i právnické osoby
 • IČ a DIČ – právnické osoby
 • jiné obdobné informace

Účelem zpracování osobních údajů je

 • Zasílání obchodních nabídek Správce (newsletter)
 • Zasílaní poptávek a nabídek skrze kontaktní formuláře nebo chat Správce mezi inzerenty a uživateli GOLFERO.cz

Doba zpracování osobních údajů je

 • V souladu se lhůtami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách,  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze vztahu.

Poskytování údajů 3 stranám je

 • Výlučně v souladu jejich zpracováním v účetním systému iDoklad.cz
 • Výlučně v souladu se zabezpečním plateb skrze platební bránu GoPay s.r.o.
 • Výlučně v souladu s provozováním webového portálu GOLFERO.cz na hostingových službách Active24 s.r.o.
 • Výlučně v souladu se zabezpečním plateb skrze platební bránu PayPal.
 • Výlučně v souladu se zabezpečním plateb skrze platební bránu Apple Pay
 • Výlučně v souladu se zabezpečním plateb skrze platební bránu Gpay

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Inzerenta údajů je zájem o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Nakupujte golfové vybavení NEJLEVNĚJI!