Popis události

Cílem Pirelli Motorsport Golf Tour 2019 je významné rozšíření vzájemných vztahů obchodních partnerů a jejich aktivní zapojení do organizovaných sportovních a marketingových aktivit.

Partneři tour jsou společnosti působící v automobilovém průmyslu nebo společnosti navazující svoji činností na automobilový průmysl. Dále společnosti marketingové, jejichž činnost je zaměřena kromě jiného na reklamu a propagaci v oblasti automobilů, motoristického sportu a dalších sportovních odvětví.

Mediálními partnery jsou periodika zaměřená na automobilový průmysl a automobilový sport.

Pozvaní hosté hlavních partnerů se rekrutují z řad ředitelů či majitelů společností, jenž jsou jejich obchodními partnery.